Indien u de rest van onze website al gelezen hebt, dan kent u intussen onze filosofie: alle communicatie staat of valt met een inhoudelijk sterke tekst, die goed leest, alle nodige boodschappen en klemtonen bevat, en deze op een verstaanbare en efficiënte manier overbrengt naar uw doelpubliek.

Het is dan ook via die kernwaarden dat we de ons aangeleverde content verwerken. Dit bronmateriaal kan bestaan uit teksten, dossiers, studies, ruwe (wetenschappelijke) data, enz. Het is onze taak deze bronnen te analyseren en zodanig  te verwerken  en  samen  te  vatten,

dat alle noodzakelijke informatie gecondenseerd wordt, met behoud van uw gewenste boodschappen.

Onze wetenschappelijke en technologische achtergrond onderscheidt ons en maakt ons uitermate geschikt voor de verwerking van dergelijke complexe materie en ruwe data.

Teksten moeten idealiter niet enkel informeren, maar eveneens inspireren. Het is daarbij van het opperste belang dat in de uiteindelijke tekst de essentiële thema’s en punten van het bronmateriaal uitgelicht worden en op een heldere manier omkaderd worden.

Deze teksten kunnen de vorm aannemen van:

 • Persberichten
 • Brochures
 • Websites
 • Wetenschappelijke papers
 • Magazines en tijdschriften
 • Nieuwsbrieven
 • Verslagen
 • White papers
 • Two-pagers
 • Fact sheets
 • Reference stories
 • ...