Naast de verwerking van aangeleverde stukken, hebben wij eveneens ruime ervaring inzake de creatie van content vanaf nul. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld literatuurstudies, waar ons enkel het thema (mits eventuele beperkingen) wordt aangereikt en wij zelf op zoek gaan naar relevant bronmateriaal.

In samenspraak met de klant worden de gevonden bronnen en benaderingswijzen afgebakend en wordt de uiteindelijke selectie verwerkt in het gewenste formaat.

Anderzijds stelt onze wetenschappelijke opleiding en ervaring ons ook in staat zelf onderzoeken uit te voeren, die kunnen bestaan uit kwantitatieve en kwalitatieve informatievergaring. Deze studies vertrekken van een wetenschappelijke vraagstelling, die a.d.h.v. de verzamelde data volgens de regels van de kunst geïnterpreteerd wordt. Als laatste stap wordt de methodologie van het onderzoek en de relevante resultaten beschreven in een vlot leesbare en allesomvattende tekst.

Wetenschappelijke onderzoeken en rapporten zijn soms zeer complex. Dat is inherent verbonden aan de materie die er het onderwerp van uitmaakt. Het is onze taak om deze materie op een heldere manier te presenteren.

Bij het uitvoeren van dergelijke onderzoeken en literatuurstudies, gebeurt alles volgens wetenschappelijk geijkte methodes en met correcte bronvermelding. Wij kunnen de relevante data correct interpreteren en tot de juiste conclusies te komen. Daarbij houden wij rekening met de regels van de statistiek.